วิธีชำระเงิน

1. โอนผ่านบัญชีดังต่อไปนี้

ธนาคาร หมายเลขบัญชี ชื่อบัญชี ประเภท สาขา
 ธนาคารกสิกรไทย095-2-77828-7น.ส. อัญพัชร์ โชคอำนวยยิ่งออมทรัพย์ซีคอนสแควร์

2. กรอกฟอร์มแจ้งชำระเงิน หรือแจ้งผ่านอีเมล joy_p.n@hotmail.com

ฟอร์มแจ้งชำระเงิน